[#49] Piotr Gackowski – „Pogadajmy o przeglądarkach / systemach / platformach”